Falkenstein - facebook

Inženýrská činnost

  • Konzultace při záměru realizovat stavbu
  • Konzultace při zpracování projektové dokumentace
  • Konzultace při výběru dodavatele stavby
  • Zajištění územního rozhodnutí
  • Zajištění stavebního povolení
  • Zajištění kolaudačního rozhodnutí
  • Technický dozor investora
  • Poradenství